Pracovní listy Akce Semináře Střeštěnov

seminář pro pedagogy

Přinášíme metodické semináře pro pedagogy, které jsou zaměřené na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Semináře povede Metodik dopravní výchovy , Mgr. Markéta Novotná. "Z Vyhodnocení dopravní výchovy v Libereckém kraji, které provedlo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., bylo zjištěno, že učitelé mají zájem nejen o problematiku dopravní výchovy, ale také by se rádi zúčastnili pořádání odborných seminářů, kde se setkají s novým didaktickým materiálem", informuje Markéta Novotná.

Pro pedagogy základních škol jsou semináře zdarma.

Témata semináře:

Termíny seminářů:


Registrovat se můžete  ZDE nejpozději 10 dnů před vybraným seminářem.

nahoru