Registrační formulář

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný metodický seminář pro pedagogy, zaměřený na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Seminář povede metodik dopravní výchovy Mgr. Markéta Novotná.

Seminář je pro pedagogy bezplatný a je spolufinancován fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Témata semináře:

  • Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému
  • Legislativa silničního provozu
  • Metodika dopravní výchovy
  • Dostupné materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu
  • Projekt Markétina dopravní výchova
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Telefon:
E-mail:
Název školy:
Ulice a č. p.:
Město:
PSČ:
Aprobace
Praxe od roku:
Co bych se chtěl/a dozvědět, co od semináře očekávám:

Souhlasím s podmínkami ochrany osobní údajů uvedenými ZDE
nahoru