Registrační formulář

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný metodický seminář pro pedagogy, zaměřený na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Seminář povede metodik dopravní výchovy Mgr. Markéta Novotná.

Seminář je pro pedagogy bezplatný a je financován Libereckým kraje. Témata semináře:

  • Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému
  • Legislativa silničního provozu
  • Metodika dopravní výchovy
  • Dostupné materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu
  • Projekt Markétina dopravní výchova
  • Bezpečné chování při cestování městskou hromadnou dopravou
  • První pomoc v dopravě a první pomoc pro děti
  • Další oblasti prevence související s činností Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
  • Prevence a bezpečné chování při mimořádných událostech
nahoru