Registrační formulář

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný metodický seminář pro pedagogy mateřských škol, zaměřený na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Seminář povede metodik dopravní výchovy Mgr. Markéta Novotná.

Seminář je pro pedagogy bezplatný. Témata semináře:

  • Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému
  • Legislativa silničního provozu
  • Metodika dopravní výchovy
  • Dostupné materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu
  • Projekt Markétina dopravní výchova
nahoru