Registrační formulář Svitavy

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný metodický seminář pro pedagogy, zaměřený na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Seminář povede metodik dopravní výchovy Mgr. Markéta Novotná.

Seminář je pro pedagogy bezplatný a je spolufinancován fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů a BESIP pro Pardubický kraj. Témata semináře:

  • Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému
  • Legislativa silničního provozu
  • Metodika dopravní výchovy
  • Dostupné materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu
  • Projekt Markétina dopravní výchova
nahoru