TSB přichází s inovativní výukou dopravní výchovy. A učitelé v Libereckém kraji ji vítají

07/12


Zvýšit povědomí o problematice bezpečnosti v silničním provozu zejména mezi dětmi. To je cílem projektu, v jehož rámci přichystal Tým silniční bezpečnosti metodické semináře pro pedagogy v Libereckém kraji a připravil také nové výukové materiály. Při jejich sestavování se autoři zaměřili především na to, aby byly pro děti poutavé, a ty tak mohly hravou formou nasávat zásady bezpečného chování v silničním provozu.

Seminář dopravní výchovy pro pedagogy v Liberci

„Impulzem pro zrození nového projektu se staly výsledky šetření ‚Aplikace dopravní výchovy v Libereckém kraji‘. Ze zprávy Centra dopravního výzkumu jsme zjistili, že málokterý z pedagogů je v tématice bezpečnosti silničního provozu dostatečně kovaný. Zároveň průzkum ukázal, že pedagogové stojí o kvalitní výukové materiály pro dopravní výchovu, ale nemají je k dispozici. V důsledku toho všeho pak zaznamenávají vysokou neúspěšnost žáků ve vědomostních testech,“ vysvětluje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Semináře, během nichž mají pedagogové načerpat tipy k výuce svých svěřenců, vede Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti, ve spolupráci s týmem Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda auto a.s. a se zástupci z řad Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje.

Během čtyřhodinového semináře se učitelé seznámí s ukotvením dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, dále pak se zajímavostmi z legislativy silničního provozu a portály pro výuku dopravní výchovy. „Seminář je koncipován interaktivně, což znamená, že učitelé nejsou jen pasivními příjemci informací. Tak jak oni vyžadují po žácích ve škole aktivní zapojení se, vyžadujeme my to samé po nich. Část semináře proto věnujeme také aktivitám s prvky projektové výuky či kooperativního učení. Sami učitelé díky tomu přijdou na myšlenku, kde všude se dopravní výchova může objevit napříč vzdělávacími oblastmi,“ popisuje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy.

Posledního semináře, který proběhl ve čtvrtek v libereckém renovovaném prostoru Barrandoff kina Varšava, se zúčastnilo celkem 18 pedagogů. Ti si po jeho skončení odnesli materiály pro své žáky v podobě nově vzniklých pracovních listů a spoustu čerstvých informací z oblasti silničního provozu. „Ze zpětných vazeb, které máme k dispozici, víme, že semináře splňují očekávání a učitelé by s námi rádi spolupracovali ve větší míře“ dodává Markéta Novotná.nahoru