výstava prací výtvarné soutěže „buď vidět nejen na podzim“ v OC Fórum

08/01

Výtvarná soutěž pro žáky mateřských a základní škol vyvrcholila 15. prosince 2017 slavnostním vyhlášením vítězů, které proběhlo v liberecké kavárně Pošta. Z těchto prostor se také 8. ledna 2018 přestěhovala výstava nejen vítězných výtvarných prací na pasáž do OC Fórum. Zde budou výtvarná díla k vidění celý leden.

Výtvarná díla budou k vidění celý leden 2018 v OC Fórum

Výtvarná soutěž pod hlavičkou projektu „Markéty dopravní výchova“ byla vyhlášena v roce 2017 již podruhé. Tématem podzimního kola soutěže byla viditelnost všech účastníků silničního provozu. Touto problematikou se nejen subjekty zapojené do projektu „Markéty dopravní výchova“ zabývají celoročně, čemuž odpovídá samotný název soutěže. „Měli jsme opravdu nelehký úkol vybrat výherce soutěže z celé té spousty prací nejen krásných, ale především vystihujících problematiku. Ráda bych pobídla dospělé, ať se zajdou na mnoho z nich podívat právě na výstavu do OC Forum, ať se pokusí si uvědomit, jak to vidí děti,“ vyzývá metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti, Markéta Novotná.

Do konce listopadu 2017 bylo do soutěže zasláno bezmála 300 výtvarných děl. Odborná porota složená ze zástupců Týmu silniční bezpečnosti, Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje, Libereckého kraje a ZUŠ Liberec v každé ze tří kategorií vybrala pět výherců, které ocenila 15. prosince 2017 v kavárně Pošta. A to za účasti Marka Pietera, náměstka hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek. Dále Vlasty Suchánkové, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. V neposlední řadě zástupců z Týmu silniční bezpečnosti, kteří jsou nositeli projektu. „Už od mateřských škol jsou děti naučeni k tomu, že mají na sobě reflexní vesty, reflexní prvky a chceme na tento problém upozornit zvlášť v těchto sychravých dnech, kdy se stává často, že mnohdy lidé nejsou označeni reflexními prvky a pak může dojít k přehlédnutí od řidiče,“ uvedl Marek Pieter.

Tým silniční bezpečnosti se po řadu let zaměřuje i na předávání znalostí a dovedností dětem v mateřských i základních školách, aby byly v silničním provozu v maximálním bezpečí. V roce 2017 v rámci Dnů s dopravní výchovou, jež proběhly díky podpoře Libereckého kraje, města Česká Lípa, Nadace ČEZ a Zaměstnaneckým sbírkám společnosti ŠKODA AUTO, navštívil 47 mateřských a 53 základních škol. „Dovolím si tvrdit, že rok 2017 byl v oblasti dopravní výchovy úspěšný. Podařilo se nám obnovit zájem škol o dopravní výtvarné soutěže, ale především pedagogům doplnit absenci odborných seminářů z dopravně-bezpečností tematiky a probudit u nich zájem o dopravní výchovu. V roce 2018 máme v plánu pokračovat nejen v těchto aktivitách, jejichž snahou a cílem je vychovat generaci zodpovědných účastníků silničního provozu,“ uzavírá koordinátor bezpečnosti silničního provozu Jan Polák.

Ceny do soutěže věnovali: McPen, OC FÓRUM, KŘPLK, KÚLK, TSB

nahoru