Nový superhrdina v mateřských školách Libereckého kraje

29/01

Nehoďáček je superhrdinou dopravní výchovy. Některé děti mateřských škol se s ním prvně setkaly již 4. lednový týden. Takzvané „Dny s dopravní výchovou“ jsou v roce 2018 pod hlavičkou projektu „Markéty dopravní výchova“, proto i program pro děti je nově motivován.

Kamarádím se s Markétou aneb vím, jak se bezpečně chovat v silničním provozu

Děti mateřských škol se seznamují s některými z postav projektu „Markéty dopravní výchova“. Jednou z takových postav, se kterou se setkávají při dopoledním preventivním programu, je Nehoďáček. Superhrdina žijící ve městě Střeštěnov, kde je jeho snahou chránit obyvatele města před špatnostmi v silničním provozu. Ve školkách je jeho snahou od ledna děti poučit o důležitosti používání reflexních prvků. Princip fungování si děti ověří za pomoci nových pomůcek. Do temné komory děti vkládají Nehoďáčka s/bez reflexních prvků, rozdíl je tedy evidentní.

Další postavy ze Střeštěnova poznají děti v prvním únorovém týdnu při návštěvě Týmu silniční bezpečnosti na základních školách. Proškolení členové předají tak nejen znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zaměřují se především na tyto rizikové skupiny: role chodce, cyklisty a pasažéra ve vozidle. Dále se ve spolupráci s ČČK Liberec věnují oblasti poskytování první pomoci

Reflexní materiály k distribuci dětem v mateřských školách částečně zajistil grantový program společnosti Magna. Projekt „Markéty dopravní výchova“ se specifikací na „Dny s dopravní výchovou“ se stal vítězem grantu.

V roce 2017 Tým silniční bezpečnosti navštívil 47 mateřských a 53 základní škol v Libereckém kraji. Věnoval se tak více jak 6 000 dětí. „Po spuštění nové registrace pro mateřské a základní školy se přihlásilo více jak 250 zařízení. V tuto chvíli jsme již obsadili termíny druhého pololetí školního roku. Děkujeme všem partnerům za podporu, bez níž by preventivní programy nemohly být takto realizovány,“ informuje na závěr Markéta Novotná, Metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

nahoru