Dopravní výchova pro pedagogy

26/03

Semináře pro pedagogy základních škol z oblasti dopravní výchovy pokračují. Už nyní se můžete zaregistrovat na semináře, které se budou letos konat v Libereckém kraji, a to v Turnově, Frýdlantu, Novém Boru a Liberci.

Metodické semináře pro pedagogy mají první termíny pro rok 2018

Tým silniční bezpečnosti pokračuje v pořádání seminářů zaměřených na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Semináře jsou součástí projektu "Markéty dopravní výchova". Projekt je postavený na inovativním přístupu k dopravní výchově.

Byl vytvořen komplexní program, který zajišťuje odborné proškolení pedagogických pracovníků, příslušné výukové materiály postavené na inovativním přístupu (základem je promítnutí dopravní výchovy do jiných vzdělávacích oblastí), preventivní program pro mateřské i základní školy (provádějí proškolení lektoři Týmu silniční bezpečnosti), možnost dalších preventivních aktivit (pravidelné soutěže pro děti, akce pořádané ve spolupráci se složkami IZS, akce pro širokou veřejnost aj.).

„Liberecký kraj dlouhodobě věnuje bezpečnosti dětí v silničním provozu zvýšenou pozornost. Jsme rádi, že programy dopravní výchovy se stále inovují, a nabízejí tak nejen dětem novou a atraktivnější podobu. Vítáme možnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zvyšování jejich odborných znalostí pro výuku dopravní výchovy,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Impulsem pro zrod projektu byly nepříznivé výsledky průzkumu kvality provádění dopravní výchovy na českých školách provedeného Českou školní inspekcí a dále pak zpráva Centra dopravního výzkumu vyhodnocující kvalitu aplikace dopravní výchovy v Libereckém kraji.

"Rok 2017 byl tím prvním rokem, kdy se semináře konaly a současně byly představeny nové materiály. Projevený zájem pedagogů potvrdil výsledky zpráv, které byly impulsem pro zrození projektu. V Libereckém kraji je více než 200 základních škol, proto jsme se rozhodli nabídnout pedagogům v našem kraji další čtyři metodické semináře," vysvětluje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Témata semináře:

• Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému

• Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

• Metodika dopravní výchovy

• Dostupné materiály pro výuku dopravní výchovy

• Inovativní materiály pro výuku dopraví výchovy

Termíny seminářů:

• 3. 5. 2018 – Turnov

• 17. 5. 2018 – Frýdlant

• 24. 5. 2018 - Nový Bor

• 25. 9. 2018 - Liberec

Registrovat se můžete ZDE

nahoru