Dopravní hrátky v OC NISA

29/05

Obchodní centrum Nisa, jenž je součástí největší české realitní skupiny CPI Property Group, ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti připravili pro dětské návštěvníky novou interaktivní výukovou stěnu. Stěna s pěti hracími panely děti hravě a nenásilně seznamuje s vybranými základními pravidly silničního provozu.

Děti se učí mezitím co rodiče nakupují

Obchodní centrum Nisa, jenž je součástí největší české realitní skupiny CPI Property Group, ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti připravili pro dětské návštěvníky novou interaktivní výukovou stěnu. Stěna s pěti hracími panely děti hravě a nenásilně seznamuje s vybranými základními pravidly silničního provozu. Děti si mohou zahrát pexeso dopravních značek, samo výukovým kalendářem se učit správnému chování v místech, kde se značky nachází nebo si zopakovat telefonní čísla jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. „Rádi podporujeme aktivity, které nejen pobaví ty nejmenší, ale současně je i vzdělávají. Právě proto jsme přistoupili na nabídku Týmu silniční bezpečnosti a jsme rádi, že bude první stěna s takovými výukovými panely právě v našem obchodním centru,“ říká René Švejda, ředitel obchodního centra Nisa. V čase, kdy si děti hrají a vzdělávají, dospělý doprovod může využít přilehlé relaxační zóny. „Naším cílem je za podpory dalších obchodních center a nákupních domů rozšířit takovéto interaktivní výukové zóny do dalších měst. Věříme, že Liberec bude pro ostatní inspirací,“ uvádí Ladislav Slánský z Týmu silniční bezpečnosti.

Interaktivní výuková stěna je součástí projektu Týmu silniční bezpečnosti „Markéty dopravní výchova“. Tímto projektem provází parta kreslených kamarádů, jež má vzor právě v jednotlivých členech Týmu silniční bezpečnosti. I s nimi se dětští účastníci mohou v OC Nisa seznámit. „Některé postavy již žáci mateřských a základních škol Libereckého kraje znají z výukových programů, které Tým silniční bezpečnosti realizuje. Cílem našeho projektu je napomáhat ve výchově a vzdělávání dětí kontinuálně. Právě k tomu slouží příběh o Markétě a jejích kamarádech, kteří jsou inspirováni reálnými osobami, jež se věnují oblasti bezpečnosti silničního provozu,“ vysvětluje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Cílovou skupinou nejsou pouze nejmenší účastníci silničního provozu – děti, nýbrž i dospělí. Stěžejní součást projektu jsou již zmiňované preventivní programy pro mateřské a základní školy, dále vznik didaktických materiálů pro výuku dopravní výchovy napříč vzdělávacími oblastmi a metodické semináře pro pedagogy. „V předchozím roce bylo realizováno celkem 6 metodických seminářů, přičemž 3 se konaly na území Libereckého kraje. V roce 2018 Liberecký kraj uspořádá další 4 semináře pro pedagogy. V současné době jsou již tyto semináře dopravní výchovy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,“ vysvětluje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

nahoru