Dopravní soutěž 2019

30/11

Ve spolupráci s Policií České republiky opět vyhlašujeme výtvarnou a literární soutěž pro děti a žáky mateřských a základních škol na území celé České republiky.

Výtvarná a literární soutěž nese název
„VŠICHNI JEZDÍ PŘIPOUTANÍ“.
Soutěž probíhá od 25. 3. 2019 do 19. 5. 2019

Běžnou součástí našeho života dnes a denně je cestování automobilem. Rodiče jezdí do práce, děti vozí do školky, školy nebo na kroužky, společně vyráží na víkendové výlety a spoustu dalších zajímavých míst. V dnešní době je mnohem více automobilů a tím i hustší provoz, který je nebezpečný. Aby se ve vozidle i v případě dopravní nehody osobám nebo domácím mazlíčkům nic nestalo, musíme se všichni poutat bezpečnostními pásy. Bohužel se na silnicích vyskytuje nešvar, protože někteří dospělí se nepoutají. Proč? Je to nebezpečné. Ohrožuje to všechny. My, kamarádi ze Střeštěnova, bychom to chtěli naučit i všechny dospěláky. Pomůžete nám? Využijte jakékoli výtvarné či literární prostředky a pomozte nám naučit se poutat maminky, tatínky, babičky i dědečky. Soutěžním dílem může být: kresba, malba, model, fotopříběh, vyprávění, popis, báseň, ad.

Téma výtvarné soutěže:
Bezpečnostní pás v automobilu

Kategorie výtvarné soutěže:
1. kategorie: žáci mateřských škol
2. kategorie: žáci 1. stupně základních škol
3. kategorie: žáci 2. stupně základních škol

Podmínky výtvarné soutěže:
1. Uvést údaje soutěžícího (jméno, příjmení, školu)
2. Dodržení tématu
3. Individuální práce, nikoli skupinová práce
4. Doručení soutěžní práce do 19. 5. 2019 na níže uvedenou adresu

Téma literární soutěže:
Bezpečnostní pás v automobilu

Kategorie literární soutěže:
4. kategorie: žáci základní školy

Podmínky literární soutěže:
1. Uvést údaje soutěžícího (jméno, příjmení, školu
2. Dodržení tématu
3. Individuální práce, nikoli skupinová práce
4. Doručení soutěžní práce do 19. 5. 2019 na níže uvedenou adresu


Nezapomeňte uvést na druhou stranu soutěžní práce:
. jméno a příjmení autora
. název, adresa, kontaktní e-mail mateřské nebo základní školy
. název díla

Výherní práce zašlete na níže uvedenou adresu (na obálku napište „VŠICHNI JEZDÍ PŘIPOUTANÍ“) nejpozději do 19. 5. 2019.

ADRESA:

Bezpečně na silnicích o.p.s.

Valdtejnská 381/6

Liberec

460 01

nahoru