Soutěž "Ulice není herna"

19/10

Dětská literární a výtvarná soutěž nese název „ULICE NENÍ HERNA“. Soutěž probíhá od 5. 10. 2020 do 18. 12. 2020 (původní termín 15. 11. 2020). Vzhledem k situaci, která pozastavila kontaktní výuku, si dovolujeme prodloužit termín trvání soutěže. Soutěžní práce zasílejte do 18. 12. 2020.

Výtvarná a literární soutěž pro podzim 2020 je tady, tentokrát pod názvem "Ulice není herna"

Ne nadarmo se říká: „Kdo si hraje, nezlobí!“. Ovšem platí to i na chodníku? Nebo ještě hůře na silnici? Můžeme si v silničním provozu hrát? Každý si pod slovesem „hrát si“ představí trochu něco jiného. Jistě všichni dobře víte, že hrát kopanou na chodníku není bezpečné. Hrát na babu také ne. A co třeba hrát hru na mobilu nebo tabletu? Někdo si však také hraje jízdou na kole, koloběžce či bruslích. Taková hra může být bezpečná, ovšem pouze za určitých pravidel. Pravidel silničního provozu. 

Pomozte přátelům ze Střeštěnova rozšířit informaci o hrách ne/bezpečných v silničním provozu. Nezapomeňte, že si nehrají jen děti. Pomoci můžete prostřednictvím vyhlášené výtvarné a literární soutěže.

Využijte jakékoli výtvarné či literární prostředky a pomozte nám uklidit hernu v silničním provozu na silnicích. Soutěžním dílem může být: kresba, malba, model, fotopříběh, vyprávění, báseň, ad.

Téma výtvarné soutěže: 

V silničním provozu je či není prostor ke hraní?
    
Kategorie výtvarné soutěže: 
1. kategorie: žáci mateřských škol
2. kategorie: žáci 1. stupně základních škol
3. kategorie: žáci 2. stupně základních škol

Podmínky výtvarné soutěže: 
1. Uvést údaje soutěžícího (jméno, příjmení, školu)
2. Dodržení tématu
3. Individuální práce, nikoli skupinová práce
4. Doručení soutěžní práce do 18. 12. 2020 na adresu níže uvedenou dle spádovosti (kraj)

 
Téma literární soutěže: 

V silničním provozu je či není prostor ke hraní?

Kategorie literární soutěže:
4. kategorie: žáci základní školy

Podmínky literární soutěže:
1. Dodržení tématu 
2. Uvést údaje soutěžícího (jméno, příjmení, školu)
3. Individuální práce, nikoli skupinová práce
4. Doručení soutěžní práce do 18. 12. 2020 na adresu níže uvedenou dle spádovosti (kraj)


Nezapomeňte uvést na druhou stranu soutěžní práce: 
. jméno a příjmení autora 
. název, adresa, kontaktní e-mail mateřské nebo základní školy
. název díla

Výherní práce zašlete na níže vybranou adresu, na obálku napište „Ulice není herna“ a název kraje.

Prosíme o výběr nejlepších prací za třídu. Zaslat je možné max. 5 prací za třídu. Děkujeme za pochopení.
 

Přehled kontaktních míst ve výtvarné a literární soutěži "Ulice není herna"
Kraj Kontaktní osoba E-mail Telefon Doručovací adresa
Ulice a číslo popisné Město PSČ
Hlavní město Praha kpt. Bc. Ondřej Penc ondrej.penc@pcr.cz 731 195 323 Kongresová 1666/2 Praha 4 140 21
Středočeský kraj kpt. Mgr. Pavel Truxa pavel.truxa@pcr.cz 602 354 374 Na Baních 1535 Praha 5 - Zbraslav 156 64
Jihočeský kraj kpt. Lenka Krausová lenka.krausova@pcr.cz 774 254 251 Dvořákova 2 České Budějovice 370 74
Plzeňský kraj por. Mgr. Markéta Fialová marketa.fialova@pcr.cz 602 317 691 Nádražní 2 Plzeň 306 28
Karlovarský kraj por. Bc. Zuzana Týřová zuzana.tyrova@pcr.cz 602 765 882 Závodní 386/100 Karlovy Vary 360 06
Ústecký kraj por. Bc. Alena Bartošová alena.bartosova2@pcr.cz 723 939 467 Lidické náměstí 899/9 Ústí n/Labem  401 79
Liberecký kraj Mgr. Markéta Novotná marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz 777 742 077 Valdštejnská 381/6 Liberec 460 14
Královehradecký kraj kpt. Mgr. Eva Prachařová krph.tisk.na@pcr.cz 724 183 755 Ulrichovo náměstí 810 Hradec Králové 501 01
Pardubický kraj Kpt. Mgr. Jiří Tesař jiri.tesar@pcr.cz 720 401 236 Na Spravedlnosti 2516 Pardubice  530 48
Kraj Vysočina nprap. Bc. David Linhart david.linhart@pcr.cz 725 868 475 Vrchlického 46 Jihlava  587 24
Jihomoravský kraj kpt. Mgr. Zdeňka Procházková zdenka.prochazkova@pcr.cz 602 161 766 Kounicova 24 Brno 611 32
Olomoucký kraj kpt. Mgr. Marta Vlachová marta.vlachova@pcr.cz 725 277 969 Kosmonautů 10 Olomouc 771 36
Moravskoslezský kraj por. Mgr. Bc. Daniela Vlčková daniela.vlckova@pcr.cz 974 722 231 Špálova 820/3 Moravská Ostrava a Přívoz 702 00
Zlínský kraj por. Bc. Jitka Lysáčková jitka.lysackova@pcr.cz 606 070 553 J. A. Bati 5637 Zlín  760 01

V lednu budou oceněni výherci krajských předkol. V každé kategorii budou vyhlášeni tři výherci. Vítězné práce budou automaticky postupovat do celostátního kola, jehož slavnostní vyhlášení proběhne v lednu/únoru 2021.


Těšíme se na Vaše soutěžní práce. 

Bližší informace:
Mgr. Markéta Novotná
Metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti
Marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz
+420 777 742 077

 
Úplná pravidla ke stažení.

nahoru