Jaro láká cyklisty. Jízda na kole baví i děti

20/04

Se začátkem jara se naplno rozjela sezona cyklistů. Právě cyklistika u nás patří k nejoblíbenějším sportům jak mezi dospělými, tak dětmi. Letošní start ovlivnila aktuální krizová opatření nařízená vládou. Milovníci kol za řídítka mohou usednout bez roušky jen v případě, že nepojedou v kolektivu. Jiná nařízení zrušila výuku ve školách a na dopravních hřištích. Je na rodičích a dospělých, aby s dětmi mluvili o dopravní výchově, vysvětlili různé dopravní situace a pilovali jízdní dovednosti. Také je nutné jim před cestou zkontrolovat kolo a připomenout základní pravidla bezpečné cyklistiky. Po silnici mohou samostatně jezdit už desetileté děti, ti mladší jen v doprovodu staršího patnácti let, proto není na místě dopravní výchovu podcenit. Podle stejných předpisů se musí v silničním provozu řídit i ti, kteří vyrazí na koloběžce.

Jarní počasí v dobách nouzového stavu láká ven dospělé i dětské cyklisty. Jaká pravidla dětem z kraje sezóny připomenout?

Za běžného režimu navštěvují dětská dopravní hřiště v rámci výuky žáci 4. ročníků základních škol. V České republice je jich více než 160 a jejich cílem je připravit děti na bezpečný pohyb v provozu. Podle tematického plánu, který se skládá z 5 hodin teoretické a 5 hodin praktické části, tady žáci poznávají reálné situace, se kterými se na silnici následně setkají. Výuka probíhá za podpory finančních prostředků samostatného oddělení Ministerstva dopravy – BESIP a dotací jednotlivých krajů. Závěrem skládají zkoušku, a když uspějí, získají Průkaz mladého cyklisty. „Některé dopravní aktivity jsme kvůli současným okolnostem přesunuli na web. Děti a jejich rodiče na stránkách www.dopravnivychova.cz najdou testy a mnoho jiných pomůcek k domácí výuce. Nestačí malé cyklisty jen naučit ovládat kolo, je potřebné s nimi trénovat i nebezpečné situace a také to, jak se při nich správně chovat,“ říká Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Prvním dopravním prostředkem dětí bývá odrážedlo, koloběžka a jízdní kolo. Kromě obecně platných pravidel je třeba pamatovat na to, že na projížďku po silnici mohou vyrazit děti mladší 10 let pouze s doprovodem osoby starší 15 let. Toto omezení se však nevztahuje pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné či pěší zóně. Ze zákona musí mít cyklista mladší 18 let za jízdy vždy ochrannou přilbu. „Cyklistická přilba chrání hlavu před těžkými úrazy při pádu z kola a bez nadsázky prokazatelně zvyšuje šanci přežití. U dětí je její povinnost jasná, je dána zákonem, bez ní dítě nemůže nikdy vyjet. Na helmu by však neměli zapomenout ani dospělí cyklisté. Téměř k pětině vážných zranění či smrtelným úrazům by nemuselo dojít, kdyby byla přilba používána za každých okolností,“ zdůrazňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.


Pravidla, která je nezbytné dětem připomenout, chystají-li se stát se mladým cyklistou:

Procvičujte s dětmi dopravní výchovu například takto:

STÁHNOUT A VYTISKNOUT ZDE

STÁHNOUT A VYTISKNOUT ZDE

nahoru