Soutěž "Zebra se za tebe nerozhlédne"

23/08

Vyhlášení literární a výtvarné soutěže „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“ Dětská literární a výtvarná soutěž probíhá od 1. 9. 2021 do 22. 10. 2021.

Víte, že se musítě vždy před přecházením rozhlédnout? I když svítí pro chodce na semaforu zelená? Pomozte nám to připomenout všem co to nevědí prostřednictvím výtvarné a literární soutěže.

Jednou z nejčastějších a nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu jsou chodci. Děti již od nejútlejšího věku se jako chodci pohybují v provozu. Nejprve s rodiči v kočárku, následně se starším doprovodem za ruku a v pozdějším věku jsou chodci samostatně. A kdy jsou chodci nejčastěji ohroženi? Při přecházení. Ať na místech se zebrou či bez ní. Vždy je důležité se rozhlédnout, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Ani ta zebra.

Pomozte přátelům ze Střeštěnova rozšířit informaci o ne/bezpečném přecházení. Pomoci můžete prostřednictvím vyhlášené výtvarné a literární soutěže.
Využijte jakékoli výtvarné či literární prostředky a pomozte nám uklidit hernu v silničním provozu na silnicích. Soutěžním dílem může být: kresba, malba, model, fotopříběh, vyprávění, báseň, ad.


Téma výtvarné soutěže: 

Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?
    
Kategorie výtvarné soutěže: 

1. kategorie: žáci mateřských škol
2. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (případně odpovídajících ročníků gymnázií)
3. kategorie: žáci 2. stupně základních škol (případně odpovídajících ročníků gymnázií)

Podmínky výtvarné soutěže: 

1. Uvést údaje soutěžícího (jméno, příjmení, školu)
2. Dodržení tématu
3. Individuální práce, nikoli skupinová práce
4. Doručení soutěžní práce do 22. 10. 2021 na adresu níže uvedenou dle spádovosti (kraj)

 
Téma literární soutěže: 

Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?

Kategorie literární soutěže:

4. kategorie: žáci základní školy (případně odpovídajících ročníků gymnázií)

Podmínky literární soutěže:

1. Dodržení tématu 
2. Uvést údaje soutěžícího (jméno, příjmení, školu)
3. Individuální práce, nikoli skupinová práce
4. Doručení soutěžní práce do 22. 10. 2021 na adresu níže uvedenou dle spádovosti (kraj)


Nezapomeňte uvést na druhou stranu soutěžní práce: 
. jméno a příjmení autora 
. název, adresa, kontaktní e-mail mateřské nebo základní školy
. název díla

Výherní práce zašlete na níže vybranou adresu, na obálku napište „Zebra se za tebe nerozhlédne“ a název kraje.

Přehled kontaktních míst ve výtvarné a literární soutěži "ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE"
Kraj Kontaktní osoba E-mail Telefon Doručovací adresa
Ulice a číslo popisné Město PSČ
Hlavní město Praha kpt. PhDr. Iveta Nácovská iveta.nacovska@pcr.cz 731 195 323 Kongresová 1666/2 Praha 4 140 21
Středočeský kraj kpt. Mgr. Pavel Truxa pavel.truxa@pcr.cz 602 354 374 Na Baních 1535 Praha 5 - Zbraslav 156 64
Jihočeský kraj kpt. Lenka Krausová lenka.krausova@pcr.cz 774 254 251 Dvořákova 2 České Budějovice 370 74
Plzeňský kraj kpt. Bc. Hana Kroftová DiS.  hana.kroftova@pcr.cz 602 462 701 Nádražní 2 Plzeň 306 28
Karlovarský kraj por. Bc. Zuzana Týřová zuzana.tyrova@pcr.cz 602 765 882 Závodní 386/100 Karlovy Vary 360 06
Ústecký kraj por. Bc. Alena Bartošová alena.bartosova2@pcr.cz 723 939 467 Lidické náměstí 899/9 Ústí n/Labem  401 79
Liberecký kraj Mgr. Markéta Novotná marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz 777 742 077 Valdštejnská 381/6 Liberec 460 14
Královehradecký kraj kpt. Mgr. Eva Prachařová krph.tisk.na@pcr.cz 724 183 755 Ulrichovo náměstí 810 Hradec Králové 501 01
Pardubický kraj Kpt. Mgr. Jiří Tesař jiri.tesar@pcr.cz 720 401 236 Na Spravedlnosti 2516 Pardubice  530 48
Kraj Vysočina nprap. Mgr. Martin Hron martin.hron@pcr.cz 725 103 451 Vrchlického 46 Jihlava  587 24
Jihomoravský kraj por. Mgr. Zdeňka Procházková zdenka.prochazkova@pcr.cz 602 161 766 Kounicova 24 Brno 611 32
Olomoucký kraj kpt. Mgr. Marta Vlachová marta.vlachova@pcr.cz 725 277 969 Kosmonautů 10 Olomouc 771 36
Moravskoslezský kraj mjr. Mgr. Bc. Gabriela Pokorná gabriela.pokorna@pcr.cz 606 678 478 Špálova 820/3 Moravská Ostrava a Přívoz 702 00
Zlínský kraj por. Bc. Jitka Lysáčková jitka.lysackova@pcr.cz 606 070 553 J. A. Bati 5637 Zlín  760 01

V listopadu budou oceněni výherci krajských předkol. V každé kategorii budou vyhlášeni tři výherci. Vítězné práce budou automaticky postupovat do celostátního kola, jehož slavnostní vyhlášení proběhne 30. listopadu 2021.


Těšíme se na Vaše soutěžní práce. 

Bližší informace:

Mgr. Markéta Novotná
Metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti

Marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz
+420 777 742 077

ÚPLNÁ PRAVIDLA KE STAŽENÍ
 

nahoru