Seminář dopravní výchovy pro pedagogy MŠ a ZŠ

30/11

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje oblast dopravní výchovy a dalších preventivních aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pro rok 2021 ve spolupráci s dalšími partnery připravil speciální celodenní seminář pro pedagogy mateřských a základních škol, který se bude konat 3. listopadu 2021 v Liberci.

Seminář dopravní výchovy pro pedagogy mateřských a základních škol se bude konat v listopadu roku 2021.

Speciální seminář pro pedagogy mateřských a základních škol z oblasti besip a další prevence v silničním provozu v Libereckém kraji. Tento seminář spojuje akreditovaný seminář dopravní výchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s dalšími přednáškami, které úzce souvisí s dopravní výchovou.

Přinášíme metodický semináře pro pedagogy zaměřený na dopravní výchovu. Semináře vede Mgr. Markéta Novotná.

Pro pedagogy je seminář ZDARMA. Je financovány Libereckým krajem a dalšími partnery.

Témata akreditovaného semináře:

Termín semináře:

SEMINÁŘ PROBÍHÁ PREZENČNÍ FORMOU!

Pozvánka na seminář ke stažení ZDE.

Popis dalších bloků semináře.

Tento blok pod vedením zástupců Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (dále jen DPMLJ) je realizován v prostorech DEPA DPMLJ. Cílem tohoto bloku je představit účastníkům nástrahy a nebezpečné situace, které souvisí s cestováním se školní skupinou prostředky městské hromadné dopravy. Dále jsou účastníkům prakticky a názorně modelovány situace bezpečného a nebezpečného nástupu do vozidel BUS a TRAM, chování na nástupních ostrůvcích, chování v prostředcích.

Blok je pod vedením zástupců Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) a Českého červeného kříže – oblastního spolku Liberec (ČČK). V první části by se měli účastníci seznámit zejména se správným postupem ohlášení úrazu či zranění zdravotnické záchranné služby. Dále budou modelovány praktické ukázky správného ošetření úrazů, se kterými se pedagogové mohou nejčastěji u dětí setkat.

V této části budou představeny zejména další oblasti prevence, kterým se věnují preventisté Policie ČR na území Libereckého kraje. Tím budou i besedy, přednášky a materiály školám nabídnuty. Zejména se jedná o oblasti prevence protidrogová, prevence kriminality, preventivní opatření proti šikaně.

Z obsáhlé tématiky mimořádných událostí bude vybrána zásadní problematika dle zástupců Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (dále HZS LK). Zejména se bude jednat o chování při evakuaci školní skupiny, volání na operační střediska složek záchranného systému, ad.

nahoru