SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů

KOMU udělujete souhlas se zpracováním údajů
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ 8733932, se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec 460 01, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 289 (dále jen „Správce“). Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

JAKÉ údaje budeme zpracovávat
Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují toliko níže zaškrtnuté položky:
jméno
příjmení

Kontaktní údaje:
ulice a číslo popisné (pracoviště)
město (pracoviště)
PSČ (pracoviště)
stát
telefonní číslo
e-mail

;informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné (i elektronické) interakce mezi Vámi a námi
geolokační údaje
informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích)
údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní či následné smluvní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů.

Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

ÚČEL, pro který údaje zpracováváme
Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy k potřebám spojeným s registrací Vaší osoby na metodický seminář dopravní výchovy, zasílání informací z oblasti dopravní bezpečnosti, případně o projektech a novinkách Správce.

K tomuto účelu mohou být Vaše údaje dále marketingově zpracovávány, analyzovány, profilovány, shromažďovány, monitorovány, vyhodnocovány a uchovávány s cílem přizpůsobit informace Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby, a to vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy.

DOBA, po kterou budeme údaje zpracovávat
Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než 6 let od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Další podrobnosti související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v Poučení Správce, které je přílohou tohoto souhlasu

Poučení Správce při zpracování osobních údajů ZDE

nahoru