Pracovní listy pro
základní školy
distribuce

Máte prostudované pracovní listy pro žáky základních škol?

Připravili jsme řešení pro ty, kteří chtějí pracovní listy pro všechny své žáky, ale nemají možnost hromadného tisku či kopírování.

Pracovní listy pro základní školy, které vznikly v rámci projektu Markétina dopravní výchova (dále jen MDV) nabízí vzdělávání témat dopravní výchovy, a to v různých vzdělávacích oblastech (Matematika a její aplikace, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a jeho zdraví, ad.). Dlouholetý projekt MDV je určen dětem, školám, rodinám. V rámci projektu realizujeme také dopolední výukový program, semináře pro pedagogy, semináře pro preventisty Policie České republiky a obecních policií. 


Školským zařízením nabízíme možnost získat bezplatně pracovní listy pro všechny žáky, jelikož víme, jak obtížné je získávat finanční prostředky pro tisk, kopírování, apod. Je možné získat všech 110 druhů pracovních listů (všechny ročníky a různé předměty), případně je možné získat pracovní listy pouze pro vybrané ročníky, či vybrané vzdělávací oblasti na 2. stupni ZŠ. Jsme schopni Vám dle velikosti Vaší školy nabídnout materiál tak, aby každý žák mohl pracovat se svým listem a mohl si zakládat portfolio pracovních listů a problematiky, která souvisí s bezpečným a správným pohybem v silničním provozu.


Abychom mohli získávat finanční prostředky na tisk těchto pracovních listů od státních i soukromých subjektů, potřebuje vždy aktuální data. Pokud byste se jako škola rozhodli připojit se k projektu, tedy získat pracovní listy pro práci s žáky, rádi bychom žáky otestovali. Jedná o se dvoufázové testování (před započetím a po ukončení práce s materiály). Tedy jde o srovnání výsledků u jednotlivých žáků před zapojením se do projektu a na konci školního roku (po práci s listy). Testování probíhá elektronicky na PC nebo papírovou formou. Pro 1. stupeň ZŠ máme připravenou sadu 10 otázek, pro 2. stupeň sadu 20 otázek. Pedagogové nemusí nic opravovat. Data zpracujeme sami přes internetovou aplikaci. Nejde za školou tedy žádná administrativní zátěž.  Aby však mohlo proběhnout dvoufázové testování, je nutné ve jméném seznamu žáků evidovat přihlašovací kód k elektronickému testování.


Současně je nutné podotknout, že výsledky žáků nebudou nikde zveřejňovány, srovnávány, apod. Je možné Vám poskytnout informaci o výsledcích vašich dětí, ale více informací nikoli. Tato data potřebujeme pouze pro udržení aktuálních informací pro partnery o efektivitě materiálu. Efektivita byla potvrzena ve školních rocích 2017/2018 a 2018/2019 na vybraných základních školách v Libereckém kraji. Školní rok 2019/2020 byl bohužel ovlivněn situací spojenou s šířením nového typu koronaviru, proto jsme dvoufázové testování žáků nemohli dokončit.


Pokud máte zájem o materiály či poskytnutí dalších informací, neváhejte nás kontaktovat.

Více informací, případné objednání pracovních listů:

Patrik Lang

patrik.lang@tymbezpecnosti.cz

608 279 728
 

nahoru