Pracovní listy pro mateřské školy
distribuce

Líbí se Vám pracovní listy a další pomůcky pro děti mateřských škol?

Připravili jsme řešení pro ty, kteří chtějí pracovní listy a pomůcky, ale nemají možnost hromadného tisku či kopírování.

Pracovní listy pro mateřské školy, které vznikly v rámci projektu Markétina dopravní výchova (dále jen MDV) nabízí vzdělávání témat dopravní výchovy, a to v různých vzdělávacích oblastech. Listy reagují na vzdělávací chvilky, které jsou v mateřských školách náplní dne. Úkoly v nich rovněž naplňují cíle, které pedagog s dětmi ve školce dělá (grafomotorická cvičení, nácvik barev, nácvik pravolevé orientace, ad.) Dlouholetý projekt MDV je určen dětem, školám, rodinám. V rámci projektu realizujeme také dopolední výukový program, semináře pro pedagogy, semináře pro preventisty Policie České republiky a obecních policií. 


Školským zařízením nabízíme možnost získat bezplatně pracovní listy, jelikož víme, jak obtížné je získávat finanční prostředky pro tisk, kopírování, apod. Je možné získat všech 16 druhů mazacích pracovních listů a sadu obrázků správného a nesprávného chování hry Markétin Černý Petr. 


Abychom mohli získávat finanční prostředky na tisk těchto pracovních listů od státních i soukromých subjektů, potřebujeme vždy aktuální data. Pokud byste se jako škola rozhodli připojit se k projektu, tedy získat pracovní listy pro práci s dětmi, rádi bychom od vás měli zpětnou vazbu. Na základních školách žáky testujeme tzv. dvoufázovým testováním. To po Vás ani po dětech v mateřských školách žádat nebudeme. Rádi bychom od Vás získali alespoň hodnotící report, který případně dle pravidel GDPR bude obohacen o fotografie realizace. Report je vyplňován 1x ročně a nezabere více než 10 minut. Bude pro pedagogy připraven k online vyplnění. Náhled otázek můžete shlédnout ZDE.


Pokud máte zájem o materiály či poskytnutí dalších informací, neváhejte nás kontaktovat.

Více informací, případné objednání pracovních listů:

Patrik Lang

patrik.lang@tymbezpecnosti.cz

608 279 728

nahoru