Markétina dopravní výchova

Jedná se o projekt Bezpečně na silnicích o.p.s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti.

Aktivity projektu
-Semináře pro pedagogy akreditované MŠMT
-Inovativní didaktické materiály
-Výukové pomůcky do škol, rodin i volnočasových center
-Preventivní program pro mateřské a základní školy
-Výtvarné a literární soutěže
-Interaktivní výukové hrací panely
- Osvětové akce pro veřejnost

Posláním projektu Markétinadopravní výchova je vytvářet prostředí, jež bude sloužit nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Touto cestou bychom se rádi podíleli na podporování snižování dopravní nehodovosti a především množství zranění (i smrtelných) na silnicích.

Každý den se účastníme silničního provozu. Každý z nás v nějaké roli, chodec, cyklista, řidič motorového vozidla, atp. Víme jak se v těchto rolích chovat? Známe pravidla bezpečného chování v silničním provozu? Bohužel každý rok se však setkáváme se statistikou dopravních nehod, kde jsou čísla jasná. Každoročně na českých silnicích vyhasínají životy lidí. Od těch nejmenší až po ty nejstarší. Naší snahou je problematiku bezpečnosti v silničním provozu šířit mezi širokou veřejnost. Tímto projektem cílíme s dopravní výchovou především na vzdělávání dětí v oblasti silničního provozu, čímž vychováváme budoucí řidiče.

Postavy, se kterými se učíte dopravní výchovu díky MDV, jsou skutečné. Jsou to osoby pracující v oblasti dopravní bezpečnosti řadu let a v současné době jsou to zástupci Týmu silniční bezpečnosti. Z kreslených dětí dospěli do živých dospělých a snaží se seznámit s problematikou bezpečnosti v silničním provozu širokou veřejnost.

MARKETA
HONZA
LADA
TOMAS
RADKA
MAZZDA
NEHODAK
nahoru