Pracovní listy

Vyberte si záložku stupně vzdělávání, pro které chcete zobrazit pracovní listy ke stažení. Pracovní listy odpovídají požadavkům Rámcových vzdělávacích programů.

Materiály jsou pod záštitou Ministerstvaškolství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Policie České republiky a Asociace krajů a měst České republiky.

Bezplatná distribuce pro mateřské školy.

Bezplatná distribuce pro základní školy.

Dopravní omalovánky


Nejmenší rádi malují, proto jsou pro ně připraveny omalovánky plné říkadel, básniček a obrázků k vykreslení.

Stáhnout

Pracovní listy


Potrénujte s dětmi grafomotoriku, hledání rozdílů, ad. s tematikou dopravní výchovy.

Stáhnout

Dopravní Černý Petr


Znáte karetní hru Černý Petr? Připravili jsme obdobu této hry s tím rozdíle, že dvojice obrázků tvoří správné a nesprávné chování v silničním provozu.

Stáhnout

1. ročník


Základní pravidla upravena i pro opakování jiných vzdělávacích oblastí.
8 druhů

Stáhnout

2. ročník


Rozšiřující základní pravidla pro chodce v různých vzdělávacích oblastech.
8 druhů

Stáhnout

3. ročník


Pokročilé opakování pravidel pro pohyb chodců v silničním provozu.
8 druhů

Stáhnout

4. ročník


Základní pravidla pro pohyb cyklistů k zařazení do různých předmětů.
8 druhů

Stáhnout

5. ročník


Pokročilá pravidla pro cyklisty se zařazením do různých předmětů.
12 druhů

Stáhnout

Anglický jazyk


Česká pravidla silničního provozu lze opakovat v anglickém jazyce.
6 druhů

Stáhnout

První pomoc


Poskytování první pomoci je součástí dopravní výchovy i v mladším školním věku.
4 druhy

Stáhnout

Český jazyk


Větné skladby, slovní druhy a další v textech o silničním provozu.
18 druhů

Stáhnout

Matematika


Opakování matematických operací současně s tématy dopravní výchovy.
17 druhů

Stáhnout

Fyzika


Nejen základní zákony aplikované do silničního provozu.
10 druhů

Stáhnout

Občanská nauka


Chování ve společnosti, zákony a vyhlášky, to je látka občanské nauky.
2 druhy

Stáhnout

Anglický jazyk