Pracovní listy

Vyberte si záložku stupně vzdělávání pro které chcete zobrazit pracovní listy ke stažení. Pracovní listy odpovídají požadavkům Rámcových vzdělávacích programů.

Didaktický materiál vznikl za odborné konzultace Výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA auto a.s.

Připravujeme pro Vás další materiály

Děkujeme Vám za zájem o tuto kategorii. Didaktický materiál pro tuto kategorii pro Vás připravujeme. O všech chystaných novinkách Vás budeme rádi informovat. V případě zájmu a dotazů nás kontaktujte ZDE

Stáhnout

1. ročník


Základní pravidla upravena i pro opakování jiných vzdělávacích oblastí.
7 druhů

Stáhnout

2. ročník


Rozšiřující základní pravidla pro chodce v různých vzdělávacích oblastech.
7 druhů

Stáhnout

3. ročník


Pokročilé opakování pravidel pro pohyb chodců v silničním provozu.
7 druhů

Stáhnout

4. ročník


Základní pravidla pro pohyb cyklistů k zařazení do různých předmětů.
8 druhů

Stáhnout

5. ročník


Pokročilá pravidla pro cyklisty se zařazením do různých předmětů.
10 druhů

Stáhnout

Anglický jazyk


Česká pravidla silničního provozu lze opakovat v anglickém jazyce.
6 druhů

Stáhnout

První pomoc


Poskytování první pomoci je součástí dopravní výchovy i v mladším školním věku.
3 druhy

Stáhnout

Český jazyk


Větné skladby, slovní druhy a další v textech o silničním provozu.
14 druhů

Stáhnout

Matematika


Opakování matematických operací současně s tématy dopravní výchovy.
17 druhů

Stáhnout

Fyzika


Nejen základní zákony aplikované do silničního provozu.
8 druhů

Stáhnout

Občanská nauka


Chování ve společnosti, zákony a vyhlášky, to je látka občanské nauky.
2 druhy

Stáhnout

Anglický jazyk